Vilkår og betingelser Sit&Joy


1. Gyldighed

De følgende forretningsbetingelser er gældende for alle bestillinger der er foretaget igennem vores webshop.2. Kontraktens parter og kontraktindgåelse

Købskontrakten indgås med Sit&Joy.

Navn iværksætter
Sit&Joy - Tropilex B.V.

Virksomhedsadresse
Fahrenheitstraat 5
7701 BV Dedemsvaart
Holland

Telefonnummer
+45 78 72 61 09

E-mail-adresse
info@sitandjoy.com

Handelskammer nummer
51904071

Moms nummer
NL850221080B01 (EU)
GB374792356 (GB)

Med de i vores webshop udbudte varer tilbyder vi et bindende tilbud om at indgå en købskontrakt omkring disse varer. Det er ikke bindende for dig at lægge varer i indkøbskurven på vores webshop og du kan ændre dine oplysninger og din bestilling ved at benytte de dertil indrettede korrekturhjælp undervejs. Købskontrakten indgås og din bestilling bliver bindende, idet du klikker på bestillingsknappen og dermed bekræfter købet af de varer du har valgt til din indkøbskurv på webshoppen. Umiddelbart efter afsendelse af din bestilling, modtager du en e-mail der bekræfter din bestilling.3. Kontraktens sprog og kontrakten lagring

Købskontrakten foreligger på dansk.

Vi gemmer kontraktteksten og sender dig bestillingsoplysningerne samt forretningsbetingelserne per e-mail. Vores forretningsbetingelser kan du også til hver en tid læse her på hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige årsager er dine tidligere bestillinger ikke mere tilgængelige online.4. Leveringsbetingelser

Udover de oplyste priser på varerne, kommer også udgifter til fragten. Nærmere oplysninger omkring priser for levering finder du under Leveringstider og fragtpriser.

Vi leverer ikke til pakkebokse eller posthuse.5. Betaling

Følgende betalingsmuligheder står til rådighed når du bestiller igennem vores webshop:


Betalingskort

Når du afgiver en bestilling sender du os samtidigt oplysningerne på dit betalingskort.

Når det er bekræftet at du er den retmæssige indehaver af betalingskortet, opfordrer vi umiddelbart efter afgivelsen af din bestilling din bank til at indlede betalingstransaktionen. Betalingen bliver automatisk gennemført af banken, som trækker pengene fra din konto.


PayPal, PayPal Express

I bestillingsprocessen bliver du ledt videre til onlineudbyderen PayPal. For at betale din bestilling via PayPal, skal du være registreret der så du kan legitimere dig med dit log-in og bekræfte betalingen til os. Når din bestilling er afgivet på vores webshop, opfordrer vi PayPal til at indlede betalingstransaktionen. Yderligere oplysninger er tilgængelige under bestillingsprocessen. Betalingstransaktionen gennemføres automatisk af PayPal umiddelbart derefter.6. Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere købsaftalen uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fristen for annullering af købsaftalen er 14 dage fra den dag hvor du, eller en af dig udnævnt tredje part, der ikke er fragtmand, har modtaget varen.

For at annullere en købsaftale, skal du informere os herom ved en entydig skriftlig erklæring, enten sendt per brev, via fax eller per e-mail, hvori din beslutning om at annullere købsaftalen dokumenteres. Til dette formål kan du benytte vores vedlagte formular, der er dog ingen krav om at denne skal benytte.

For at overholde fristen for annullering af købsaftalen, er det tilstrækkeligt at du sender din meddelelse om fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen på de 14 dage.


Fortrydelsesrettens følger

Når du annullerer købsaftalen, skal vi straks og inden 14 dage fra den dato hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse, tilbagebetale hele beløbet som vi har modtaget fra dig, inkl. betaling for forsendelse (med undtagelse af meromkostninger, der er påbeløbet købet ved at du har valgt en anden forsendelsestype en den af os anbefalede billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmetode, som du har valgt til den oprindelige transaktion, med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt og ønsket af dig. Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet et gebyr for dette. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget den retursendte vare eller indtil du har dokumenteret, at varen er sendt retur, alt afhængigt af hvilket indtræffer først.

Du skal omgående og i ethvert tilfælde inden 14 dage efter meddelelse om fortrydelse af købet, sende varen retur til os eller give os den i hænde. Denne frist er overholdt, hvis varen afsendes indenfor 14 dage efter annulleringen af købsaftalen. Du betaler de umiddelbare omkostninger ved at retursende varen. Du skal kun betale for en eventuel forringelse af varens værdi, hvis dette værditab skyldes en uhensigtsmæssig afprøvelse af varens beskaffenhed, egenskaber eller funktion.7. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom indtil betalingen er fuldført.8. Transportskader

Bliver varer leveret med åbenlyse transportskader, bedes du reklamere disse skader hurtigst muligt ved fragtfirmaet og venligst også tage kontakt til os. Udeblivelsen af en sådan reklamation eller kontakt med os, påvirker ikke dine retslige krav, garantien eller gennemførslen af disse, men det hjælper os til at gøre vores krav ved fragtfirmaet og/eller transportsforsinkringen gældende.9. Garanti

Medmindre der efterfølgende udtrykkeligt er aftalt andet, er de lovbestemte garantier gældende.
Forældelsesloven for mangler på den brugte varer er ét år fra leveringen af varen.
Foranstående begrænsninger og reducerede frister gælder ikke for krav på baggrund af skader forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller agenter:

  1. ved skade på liv, legeme eller helbred,
  2. ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse og svigagtig hensigt,
  3. ved misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse gør en korrekt gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse underskriveren regelmæssigt kan stole på,
  4. indenfor rammerne af et garantiløfte, hvis dette er aftalt,
  5. hvis loven om produktansvar er gældende.

Informationer til eventuelt gældende yderligere garantier og disses præcise betingelser, finder du henholdsvis ved produktet eller på særlige informationssider på webshoppen.10. Momsfritagelse

Momsfritagelse ved eksport i den ikke-kommercielle rejsetrafik er udelukket. Dette gælder især for lande udenfor EU.11. Ansvar

For krav på baggrund af skader, der er forårsaget af os, vores juridiske repræsentanter eller agenter, hæfter vi ubegrænset:

  1. ved skade på liv, legeme eller helbred,
  2. ved forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse,
  3. indenfor rammerne af et garantiløfte, hvis dette er aftalt,
  4. hvis loven om produktansvar er gældende.

Ved misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse gør en korrekt gennemførelse af kontrakten mulig, og hvis overholdelse underskriveren regelmæssigt kan stole på, ved let uagtsomhed fra vores sider, vores juridiske repræsentanter eller agenter, er ansvaret begrænset til ved købskontraktens indgåelse forudseelig skade, hvis pådragelse der typisk vis er forventelig. Øvrige krav om erstatning er udelukket.12. Tvistbilæggelse

Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (Online Dispute Resolution) mellem forbruger og forhandler. Linket til denne platform finder du her https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Til en deltagelse i en tvistbilæggelsesprocedure ved voldgiftsretten er vi hverken forpligtet og villige.